Aanleiding

We hebben ervaren dat gedragsstijlprofielen mooi blootleggen HOE er wordt gehandeld en WAT medewerkers en teams doen in relatie tot elkaar. Vaak zijn ze succesvol geworden met de manier waarop ze het altijd hebben gedaan, maar levert het niet altijd meer op waaraan vanuit de organisatie behoefte is.

Wij kijken in organisaties naar WAAROM gedrag wordt ingezet en of dat effectief is in het hier en nu. Dit doen we o.a. aan de hand van de STAKRACHT-methodiek.
Daarbij stellen we duidelijke doelen en vinden we het vooral van belang dat nieuw gedrag wordt ervaren.

De STAKRACHT-methodiek

Alle onderstaande stappen komen aan bod, maar niet per se in deze volgorde. Ieder traject is immers maatwerk.

Systemisch perspectief. Tijdens het eerste gesprek willen we graag gezamenlijk de historie van de organisatie in kaart brengen. Daarbij letten we op ordening (hoe is de organisatie ingericht, het organogram bijvoorbeeld). Of er balans is tussen de inzet van medewerkers en hoe ze daarvoor worden beloond. Ook letten we erop of alles wat gezegd en gehoord moet worden op tafel komt. Daarbij luisteren we ook naar dat wat niet gezegd wordt.

Trainingen zetten we in om vaardigheden eigen te maken en de opgedane ervaring vervolgens in de praktijk in te zetten. Een training is nooit een op zichzelf staand iets, maar altijd een onderdeel van een totaalprogramma. Voorbeelden van trainingen die we veel inzetten: Situationeel leiderschap, Kernkwaliteiten van Ofman, Roos van Leary, DISC, Transactionele analyse en communicatietraining zoals feedback geven en ontvangen, geweldloos communiceren en overige gesprekstechnieken.

Actief. Tijdens het programma willen we vooral veel interactie. We maken gebruik van lichaamswerk. Bewegen, buiten zijn, altijd oefenen met en leren van elkaar. Door te ervaren beklijft nieuw gedrag veel beter en sneller. We vragen van alle deelnemende organisaties, teams en deelnemers een (pro)actieve houding. Wie veel vraagt, krijgt veel.

Kwaliteit. Wij maken bij deelnemers en teams kernkwaliteiten zichtbaar. Vanuit daar kijken we met elkaar hoe dit zo effeciënt en effectief mogelijk ingezet kan worden. Daarnaast kijken we ook naar valkuilen en uitdagingen. Verrassend genoeg is de kwaliteit van de één vaak de uitdaging van de ander. Ook wordt de bijdrage van elk individu aan het succus van het team duidelijk.

Resultaat en Realistisch. Wij zorgen ervoor dat we samen met de betrokkenen een duidelijk, realistisch doel stellen dat ook gehaald kan worden. Alles wat we doen draagt bij aan het gewenste resultaat van de organisatie. Dit stemmen we duidelijk vooraf vast. Met deze twee zijn we er echter nog niet, want Rust, Reinheid en Regelmaat krijgen ook plek in ons programma, omdat ze van wezenlijk belang zijn in de dagelijkse operatie.

Aandacht is voor ons de Tripple A status geven aan betrokkenen. Daarmee bedoelen we Attention, Affection and Appreciation.

Communicatie is veelal de veroorzaker van veel leed in organisaties en bijna altijd de reden waardoor veranderprocessen in organisaties mislukken. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het verkrijgen van inzicht in eigen communicatievoorkeuren. En we leren deelnemers andere communicatiestijlen beter te begrijpen. Dit leidt tot meer onderlinge kennis en begrip, het voorkomen van conflictsituaties en een betere sfeer.

Hard op Hart betekent voor ons dat we hard inzetten op leven vanuit het hart. Bewegen en ontwikkelen vanuit verlangen in plaats vanuit angst. We kijken daarbij naar de ambitie van de organisatie en de wensen vanuit de teams. Daarnaast integreren we de visie van de organisatie in de dagelijkse praktijk.

Tijd. We streven er uiteraard naar dat organisaties onafhankelijk van ons zijn. Dus we leveren programma’s die niet langer duren dan nodig. De planning maken we steeds samen. Het resultaat is echter duurzaam, voor de lange termijn. Borging en successen vieren zijn essentiële onderdelen van onze werkwijze.

 

 

 

5 vragen over opstellingen

Coachfinder heeft een mooi artikel op haar website waar je op 5 vragen over opstellingen antwoord krijgt Lees meer >>

Op de website van Coachfinder vind je ook dit artikel: Systemisch Werken geschreven door Nanco Vrijland, de opleider en oprichter van Coachcenter, waarin je ook heel mooi achtergrond informatie kunt lezen over alles wat met Systemisch werken te maken heeft.

 

 

Fenomenologie

Het begrip fenomenologie kan je op verschillende manieren uitleggen. Wanneer we zo wat verschillende bronnen naast elkaar leggen, komen we op het volgende.

Met een meer filosofische bril op, kan je stellen dat het een leer is die je zonder vooroordeel situaties/dingen, zoals zij zich voordoen, wil laten leren (her)kennen.

Wanneer je meer vanuit een wetenschappelijke manier van kijken het begrip wilt uitleggen, wordt gesteld dat het een benadering is die verschijnselen nauwkeurig onderzoekt, waarbij theoretische onderbouwing over de mogelijke oorzaken beperkt of achterwege blijft. De verschijnselen die waargenomen worden, kunnen wel uitnodigen om uitspraken te doen over de mogelijke gevolgen ervan.